De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen beeld, teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerk en logo, zijn eigendom van of in licentie bij Jessica van den Berg en zijn auteursrechtelijk beschermd (zoals omschreven in de Auteurswet 1912, herziene versie). De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Jessica van den Berg.

The images and scripts shown on this website are protected by copyright laws (as written in the Auteurswet 1912, new version). It is forbidden to copy the images and scripts on this website or publish them without the preceding written authorisation of Jessica van den Berg.